27/11/11

Είδη βιβλιοθηκών

 Οι βιβλιοθήκες διακρίνονται σε κατηγορίες με διάφορους τρόπους: ανάλογα με το είδος αρχής (π.χ. οργανισμός, δήμος, εταιρεία) που το υποστηρίζει και συντηρεί σχολικές βιβλιοθήκες ιδιωτικές βιβλιοθήκες βιβλιοθήκες εταιρειών κυβερνητικές βιβλιοθήκες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες ανάλογα με το είδος τεκμηρίων ή υλικού που διαθέτουν ψηφιακές βιβλιοθήκες βιβλιοθήκες φωτογραφιών βιβλιοθήκες διαφανειών ανάλογα με το θέμα με το οποίο καταπιάνονται βιβλιοθήκες αρχιτεκτονικής βιβλιοθήκες καλών τεχνών νομικές βιβλιοθήκες ιατρικές βιβλιοθήκες στρατιωτικές βιβλιοθήκες θεολογικές βιβλιοθήκες ανάλογα με τους χρήστες που εξυπηρετούν Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες — Βρίσκονται σε κολέγια και πανεπιστήμια και εξυπηρετούν κυρίως τους φοιτητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό του οργανισμού, καθώς και άλλων ακαδημαϊκών οργανισμών. Σχολικές βιβλιοθήκες — Τα περισσότερα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν βιβλιοθήκες που απευθύνονται στους μαθητές. Δημόσιες βιβλιοθήκες — Παρέχουν υπηρεσίες στο ευρύ κοινό και δανείζουν τουλάχιστον μέρος της συλλογής βιβλίων τους, ώστε οι χρήστες να μπορούν να τα παίρνουν στο σπίτι τους για διάστημα κάποιων ημερών ή εβδομάδων. Ειδικές βιβλιοθήκες — Οι υπόλοιπες βιβλιοθήκες εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Πολλές ιδιωτικές εταιρείες και δημόσιοι οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων και μουσείων, ερευνητικά εργαστήρια, δικηγορικά γραφεία, και πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες, έχουν τη δική τους βιβλιοθήκη για τις ανάγκες του προσωπικού που εργοδοτούν. Κάποιες ειδικές βιβλιοθήκες είναι ανοικτές και στο ευρύτερο κοινό. Επίσης, οι κυβερνήσεις των περισσοτέρων μεγάλων χωρών στηρίζουν τον θεσμό της εθνικής βιβλιοθήκης, όπως π.χ. η Βιβλιοθήκη του Κονγκρέσου στις ΗΠΑ, η Βρετανική Βιβλιοθήκη και η Εθνική βιβλιοθήκη της Γαλλίας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου