27/11/11

Έντυπο βιβλίο

Φύλλα ονομάζονται τα συνδεδεμένα τεμάχια στα οποία τυπώνεται το περιεχόμενο του βιβλίου. Αυτά μπορούν να έχουν παραχθεί από πρωτότυπο ή ανακυκλωμένο χαρτί, επεξεργασμένο δέρμα, μέταλλο ή ύφασμα. Ο κλάδος της επιστήμης που ασχολείται με τη δημιουργία και αναπαραγωγή του έντυπου βιβλίου ονομάζεται τυπογραφία. Για την προσθήκη περιεχομένου (εκτύπωση) στο βιβλίο η τυπογραφία χρησιμοποιεί διαφορετικές διαδικασίες και τεχνικές αναλόγως του υλικού των φύλλων. Σελίδες ονομάζονται οι δύο όψεις κάθε φύλλου. Στην τυπογραφική, εκδοτική και λογοτεχνική ορολογία, στο βιβλίο οι αριστερές σελίδες ονομάζονται verso και οι δεξιές recto. Εντούτοις, σπανιότερα, απαντώνται βιβλία με παράλληλη του κειμένου συρραφή, με οριζόντιο ξεφύλλισμα και που οι σελίδες παρουσιάζονται ως εμπρόσθιες και οπίσθιες. Κατά κανόνα η συρραφή των σελίδων είναι κάθετη και το ξεφύλλισμα οριζόντιο και αριστερόστροφο. Η αρίθμηση των φύλλων εμφανίζεται αύξουσα και παρουσιάζει, συνήθως, ζυγές τις αριστερές και μονές τις δεξιές σελίδες. Σελίδα Τίτλου ονομάζεται η πρώτη σελίδα του βιβλίου και αριθμείται συνήθως ως η πρώτη recto αμέσως μετά την πίσω (verso) όψη του εξώφυλλου. Φέρει συνήθως τον τίτλο του έργου και το όνομα του συγγραφέα με μικρότερα γράμματα απ' ότι εμφανίζονται στο εξώφυλλο. Σπανιότερα, η σελίδα τίτλου εμφανίζεται εντελώς κενή ή φέρει κείμενο μικρού όγκου (αφιέρωση, ανώνυμη ή επώνυμη φράση, γνωμικό κλπ). Σελίδα Πνευματικών Δικαιωμάτων (Copyright Page) ονομάζεται η η verso της σελίδας τίτλου, η έτερη του πρώτου φύλλου. Φέρει γενικές και ειδικές πληροφορίες για την έκδοση του βιβλίου όπως:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου